|
stam Microsporidia, Myxozoa, Ascetospora en/of Oomycetes (organisme)
stam Microsporidia, Myxozoa, Ascetospora en/of Oomycetes
Phyla microspora, myxozoa, ascetospora AND/OR oomycetes
Id106642006
StatusPrimitive
|