||
structuur van pees van musculus extensor digitorum longus van digitus IV van voet (lichaamsstructuur)
structuur van pees van musculus extensor digitorum longus van digitus IV van voet
pees van musculus extensor digitorum longus van digitus IV van voet
pees van lange tenenstrekker van vierde teen
tendo van musculus extensor digitorum longus van digitus quartus pedis
Structure of extensor digitorum longus muscle tendon within fourth toe
Structure of extensor digitorum longus muscle tendon of fourth toe
Id1052290008
StatusPrimitive
Lateralityzijde
|