||
bedrijfsgeneeskundige anamnese en lichamelijk onderzoek (verrichting)
bedrijfsgeneeskundige anamnese en lichamelijk onderzoek
PAGO
Periodiek arbeidsgezondheidskundig (of arbeidsgeneeskundig) onderzoek om werkgerelateerde risico's en beroeps- of functiegebonden klachten op te sporen; wordt uitgevoerd onder een bepaalde groep werknemers op grond van risico-inventarisatie en -evaluatie door de arbodienst; bijvoorbeeld werkstressonderzoek of gehooronderzoek.
History and physical examination, occupation
Occupational health examination
Employment medical examination report
Id103739003
StatusPrimitive
|