|
aanleggen van sequentiële graft tussen linker arteria thoracica interna en tweede ramus marginalis sinister rami circumflexi van linker coronairarterie en ramus interventricularis anterior (verrichting)
aanleggen van sequentiële graft tussen linker arteria thoracica interna en tweede ramus marginalis sinister rami circumflexi van linker coronairarterie en ramus interventricularis anterior
aanleggen van 'jump graft' tussen LIMA en MO2 (tweede marginale obturatorius) tak van LCX en LAD
aanleggen van sequentiële anastomose tussen linker arteria thoracica interna en tweede ramus marginalis sinister rami circumflexi van arteria coronaria sinistra en ramus interventricularis anterior
aanleggen van sequentiegraft tussen linker arteria mammaria interna en tweede ramus marginalis sinister van ramus circumflexus van linker coronairarterie en ramus descendens anterior van linker coronairarterie
Sequential anastomosis of left internal thoracic artery from second obtuse marginal branch of circumflex coronary artery to left anterior descending coronary artery
Sequential anastomosis of LITA (left internal thoracic artery) from OM2 (second obtuse marginal) branch of LCX (left circumflex coronary artery) to LAD (left anterior descending) coronary artery
Sequential anastomosis of left internal mammary artery from second obtuse marginal branch of circumflex coronary artery to left anterior descending coronary artery
Sequential anastomosis of LIMA (left internal mammary artery) from OM2 (second obtuse marginal) branch of LCX (left circumflex coronary artery) to LAD (left anterior descending) coronary artery
Id1010570006
StatusPrimitive