|

Z58.7 blootstelling aan tabaksrook

Neventerm

passief roken

Exclusie

persoonlijke anamnese met misbruik van psychoactieve stoffen (Z86.4)
psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van tabak (F17)
tabaksgebruik (Z72.0)