Loading...
Help
Inloggen
Busy
Zoeken
Nationale Contra-indicatielijst
 
Gebruiker selecteren
Help
SNOMED CT

( )
-
()
ICD-10

( )
Nieuwe publicatie
Nationale Contra-indicatielijst
Toon
Angio-oedeem
Id143StatusActief
Datum01-01-2018VervaldatumMutatiedatum11-04-2019
Tekst
Omschrijving

angio-oedeem: variant van urticaria waarbij het oedeem voorkomt in diepe dermis, de subcutane weefsels en/of in de slijmvliezen van het hoofd-halsgebied (Pinkhof Geneeskundig Woordenboek).

Rationale
In de werkgroep is in november 2017 het volgende besproken:
Angio-oedeem in de anamnese (allergisch) en angio-oedeem in de anamnese (niet-allergisch) worden weer samengevoegd tot één contra-indicatie angio-oedeem in de anamnese. Deze contra-indicatie is bedoeld voor bewaking op niet-allergisch angio-oedeem. 
Het onderscheid tussen allergisch en niet-allergisch angio-oedeem is in de praktijk niet werkbaar. Vaak is niet bekend of er sprake is van allergisch of niet-allergisch angio-oedeem. Met één contra-indicatie kunnen zorgverleners bij het optreden van angio-oedeem ervoor kiezen om contra-indicatie Angio-oedeem in de anamnese vast te leggen, ook als niet bekend is of het om een allergische reactie gaat. Op geneesmiddelovergevoeligheid kan worden bewaakt met de overgevoeligheids-of allergiemodule in het zorginformatiesysteem.

In de werkgroep is 20 november 2014 het volgende besproken:
Angio-oedeem in de anamnese alleen is niet specifiek genoeg. Het is te breed. De werkgroep besluit om er twee contra-indicaties van te maken, met onderscheid tussen allergisch en niet-allergisch angio-oedeem. Op geneesmiddelen die allergisch angio-oedeem hebben veroorzaakt wordt i.h.a.bewaakt via de overgevoeligheidsmodule. De enige uitzondering zijn ACE-remmers. Op ACE-remmers wordt bewaakt via de contra-indicatiemodule, omdat ACE-remmers absoluut gecontraïndiceerd zijn als een patiënt ooit als reactie op een geneesmiddel allergisch angio-oedeem heeft gehad. Bij niet-allergisch angio-oedeem wordt bewaakt op geneesmiddelen die een aanval van niet-allergisch angio-oedeem kunnen uitlokken bij patiënten die niet-allergisch angio-oedeem in de anamnese hebben.

In de werkgroep is vóór 2012 het volgende besproken:
Gekozen wordt om angio-oedeem in anamnese op te nemen op de lijst van contra-indicaties/voorzorgen. De vraag was of het gaat om een allergie, of dat het als contra-indicatie/voorzorg beschouwd moet worden. Het document ‘Angio-oedeem’ van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, mei 2004 wordt genoemd. Hierin is beschreven dat C1-esterasetekort/-disfunctie zowel hereditair als verworven voor kan komen (en dat soms een idiopathische vorm van angio-oedeem wordt gezien, waarbij geen biochemische afwijkingen geconstateerd worden). Er is een melding van een klacht van een patiënt bekend dat er niet op angio-oedeem werd bewaakt. In het NHG-formularium is ‘angio-oedeem in anamnese’ gekoppeld aan RAAS-remmers, en in het Informatorium Medicamentorum komt bij ‘contra-indicaties’ voor: angioneurotisch oedeem in anamnese (bij ACE-remmers, angiotensine-IIantagonisten, moxonidine) en hereditair angio-oedeem type 3 (bij oestrogenen).

G-Standaard-CI
CodeOmschrijving
:
SHB-CI
CodeOmschrijvingDatumVervaldatumMutatiedatumStatus
19-01-201819-01-2018Actief
ICPC
CodeOmschrijvingDatumVervaldatumMutatiedatumStatus
19-01-201819-01-2018Actief
19-01-201819-01-2018Actief
ICD 9
CodeOmschrijvingDatumVervaldatumMutatiedatumStatus
ICD 10
CodeOmschrijvingDatumVervaldatumMutatiedatumStatus
T78.3angioneurotisch oedeem19-01-201819-01-2018Actief
SNOMED
CodeOmschrijvingDatumVervaldatumMutatiedatumStatus
41291007Angioedema (disorder) angio-oedeem (aandoening)19-01-201819-01-2018Actief
Publicaties
LabelDatumStatusCommentaar
Nationale Contra-Indicatielijst 2019041111-04-2019Definitief
Dit is de herziene zesde uitgave van de Nationale Contra-Indicatielijst (versie 20190411)
Nationale Contra-Indicatielijst 2019031919-03-2019Vervallen
Dit is de zesde uitgave van de Nationale Contra-Indicatielijst (versie 20190319)
Nationale Contra-Indicatielijst 2018012626-01-2018Vervallen
Dit is de vijfde uitgave van de Nationale Contra-Indicatielijst (versie 20180126)
Nationale Contra-Indicatielijst 2017033131-03-2017Vervallen
Dit is de herziene vierde uitgave van de Nationale Contra-Indicatielijst (versie 20170331)
Nationale Contra-Indicatielijst 2017011313-01-2017Vervallen
Dit is de vierde uitgave van de Nationale Contra-Indicatielijst (versie 20170113)
Nationale Contra-Indicatielijst 2016021717-02-2016Vervallen
Dit is de herziene derde uitgave van de Nationale Contra-Indicatielijst (versie 20160217). 
Nationale Contra-Indicatielijst 2016020101-02-2016Vervallen
Dit is de derde uitgave van de Nationale Contra-Indicatielijst
Nationale Contra Indicatie Lijst 20150220-02-2015Vervallen
Dit is de tweede uitgave van de Nationale Contra Indicatielijst
Nationale Contra Indicatie Lijst 201427-03-2014Vervallen
Dit is de eerste uitgave van de Nationale Contra Indicatie Lijst.
Publicatie:Nationale Contra-Indicatielijst 20190411d.d.11-04-2019
StatusDefinitiefNaam20190411_125247_
Commentaar
Dit is de herziene zesde uitgave van de Nationale Contra-Indicatielijst (versie 20190411)
Release notes
IssuesNieuw
Opgelost
Contra-indicatiesNieuw
Angio-oedeem
Gewijzigd
Vervallen
Algemeen
Concepten192
Voorlopig1
In bewerking1
Gebruikers
NaamIssuesWijzigenAutoriserenBeheer
Admin
Natasha Krul
Gert Koelewijn
Gerrit Boers
michael
maarten
Froukje Harkes-Idzinga
Elze de Groot
Resultaten ( / )
Id Issue Status Prioriteit Type Datum Toegewezen aan Label
932ce4df-7c13-4ff5-b057-3f14ce9afa12KunsthartklepNormaalWijzigingsverzoek
 
:Kunsthartklep
PrioriteitNormaal
Status
Betreft
Gebeurtenissen
Gebeurtenis Status = Open Open2014-05-15: Gebeurtenis
AuteurGert Koelewijn
SHB heeft een code opgenomen voor CI kunsthartklep. Bij Health Base is dit CI 109. Deze kan aan de nieuwe CI-lijst worden toegevoegd.
Gebeurtenis Status = Gesloten Gesloten2019-04-19: Gebeurtenis
AuteurGert Koelewijn
Kunsthartklep staat niet meer op de NCI-lijst. Dit issues is hierdoor niet meer van toepassing.